Výroba
 VÝROBA V ROCE 2018
zelenina výměra ha
hrách zahradní 130,2
tykev obecná 86,5
ostatní plodiny  
hořčice 50,1
svazenka 50,2

  
 


Copyright © 2019 Otakar Trojáček