O nás
 

 

Firma byla založena dne 20. 1. 1992 vydáním osvědčení o registraci soukromě hospodařícího rolníka pro Otakara Trojáčka. Firma se zabývá rostlinnou výrobou v katastrálním území Okna, Křešice, Nučnice, Polepy, Encovany, Vrutice, Břehoryje, Vrbice, Litoměřice, Žitenice, Chodouny a Lounky. Typem půdy spadá obhospodařovaný celek do hlinitých až hlinitopísčitých půd.
          
             Pro příznivé půdní a klimatické podmínky Polabské nížiny se firma specializuje především na výrobu zeleniny pro tržní síť i průmyslové zpracování. V minulých letech např. v komoditě pekingské zelí dosáhla firmy řady dobrých výsledků a dostala se tak do podvědomí široké pěstitelské i obchodní veřejnosti. Dalšími komoditami, které firma pěstovala byly např. okurky nakládačky, okurky salátovky, kedlubny, pór, červená řepa, cibule, cukety aj. Aktuálními komoditami jsou hrách zahradní, tykev (populární Hokkaido). Při zachování osevních postupů jsou řazeny i plodiny jako jsou svazenka, pšenice, ječmen, hořčice. Téměř 90 % pozemků leží v blízkosti řeky Labe s možností závlahy.

Výrobní procesy:

- pěstování zeleniny
- sklizeň zeleniny
- skladování zeleniny (EČV - skladování pomocí dusíku, řízená atmosféra)
- posklizňová úprava, praní, balení, vážení a expedice

Výrobní lokality:

- orná půda v katastrálním území Okna, Křešice, Nučnice, Polepy, Encovany, Vrutice, Břehoryje
- sklad Okna 17 - manipulace, balení expedice a skladování v řízené atmosféře

Firma je pojištěna u  renomované makléřské společnosti RENOMIA AGRO


  
 


Copyright © 2019 Otakar Trojáček